Spatial design (ruimtelijk ontwerp) kruist de grenzen van (landschaps)architectuur, interieurontwerp, kunst, grafisch ontwerp en productontwerp. Op dit raakvlak van disciplines bedenkt TdH Spatial Concepts oplossingen en formules voor ruimtelijke omgevingen waar mensen geïnformeerd, vermaakt en verleid moeten worden. Plekken waar mensen zich prettig voelen, zich goed kunnen oriënteren en in beweging komen. Waar communicatie mogelijk is en bereidheid ontstaat om informatie op te nemen, om te genieten en om te kopen. Op straat en op het plein. In parkeergarages, passages, winkels en kantoren. In stations en stadions. In (pret)parken, musea, recreatiegebieden en natuur. De spontane of gezochte ontmoeting tussen ruimte en mensen kent haar eigen wetten en regels. TdH Spatial Concepts voelt zich thuis in dit speelveld!

Wat TdH Spatial Concepts kan betekenen voor uw ruimtelijke inrichting!

Goed gastheerschap betekent dat u kunt inspelen op de behoeften van uw bezoekers. Als beheerder in de openbare ruimte. Als verantwoordelijke voor een winkelcentrum of informatiecentrum. Als organisator van een beurs of expositie. TdH Spatial Concepts kent de menselijke maat en gedragingen. De routines van mensen onderweg. De honger naar informatie van mensen die ergens voor het eerst zijn. De gevonden tijd in publieks- en verblijfsruimtes. Wij willen dat uw bezoekers zich welkom voelen in de juiste ambiance. Dat uw klanten snappen waar ze zijn en wat er van hen verwacht wordt. Dat zij beschikken over actuele informatie. En dat uw boodschap en merk worden uitgedragen. TdH Spatial Concepts ontwerpt en realiseert inrichting, routing, aankleding, objecten, infosystemen en (interactieve) installaties.

Bel voor een meeting met TdH Spatial Concepts naar 072 5115114 en vraag naar Virginie Mercier, Matthijs Beentjes of Willem de Haas.

N197 informatiecentrum

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en Corus

Opdracht: Creëren van een informatiecentrum over de aanleg van de N197 (westelijke randweg Beverwijk). In dit centrum is informatie te vinden over het tracé, de omringende natuur, de verkeersmaatregelen en de planning van de werkzaamheden. Blikvanger is de tafel die in de vorm van het tracé is ontworpen en uitgevoerd. Het tafelbeeld is opgebouwd uit een luchtfoto van het gebied waar de plannen van de N197 op zijn geprojecteerd. Het heden en de toekomst zijn zo in één beeld gevangen. Ook is een wandkaart van het gebied in de ruimte geplaatst. Met whiteboardmarkers kunnen op de kaart aantekeningen worden gemaakt. De ruimte is geschikt gemaakt als vergaderplek.

Aantrekkelijk informatiecentrum N197

In 2010 is de Westelijke Randweg Beverwijk opgeleverd: de provinciale weg N197. Deze route om Beverwijk vergroot de veilig- en leefbaarheid in de bebouwde kom van de gemeenten Beverwijk en Velsen-Noord. Minder auto’s door woongebieden en het centrum betekent meer ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. En minder geluidsoverlast en vuile lucht. Langs de N197 werd een informatiecentrum geopend. TdH Spatial Concepts bedacht en realiseerde het informatiecentrum.

Bezoekers vinden in dit centrum informatie over het tracé, de omringende natuur, de verkeersmaatregelen en meer. Blikvanger in de ruimte van 6x5 meter is een speciale tafel die in de vorm van het tracé is ontworpen en uitgevoerd. De tafel is vervaardigd van hout, met stalen poten en een glazen bovenzijde. Op de tafel is te zien waar rotondes komen, de fietstunnel, de fietspaden, de verlichting, het groen, de faunatunnels en alle andere kenmerken van de weg. Het tafelbeeld is opgebouwd uit een luchtfoto van het gebied waar de plannen van de N197 op zijn geprojecteerd. Het heden en de toekomst worden zo in één beeld gevangen. Het tracé en de omgeving zijn voorzien van passende foto’s, illustraties en verklarende teksten. De verlichting in de tafel wordt met schakelaars bediend. Het traject kan in zijn geheel, maar ook met specifieke inzetjes worden uitgelicht. Rond de tafel staan bijpassende zitblokken zodat bezoekers op hun gemak naar het tafelbeeld kunnen kijken. Aan de tafel kan ook worden vergaderd. Op een los blad, in dezelfde stijl als het tafelblad, kan koffie worden geserveerd.

In het informatiecentrum hangen vijf posterframes met informatie over het ontwerp van de N197, de indeling van het tracé, de bereikbaarheid tijdens werk aan de weg, de natuur en de omgeving. Tegelijk met de aanleg van de N197 wordt flink geïnvesteerd in meer groen- en recreatiegebied. Hieraan ligt het Groen en Waterplan ten grondslag van provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Een tweede bijzonder object is een wandkaart van het gebied van 2x3 meter. Met whiteboardmarkers kunnen op de kaart aantekeningen worden aangebracht, zoals bij discussie over alternatieve routes. De aantekeningen zijn uiteraard uit te wissen.

Het informatiecentrum is er voor direct omwonenden, weggebruikers als automobilisten en fietsers, wandelaars, bedrijven en relaties. Zij moeten weten waar het centrum staat. Daarom werd in de buurt bewegwijzering aangebracht. Het centrum is in de huisstijl van de provincie aangekleed. Er staan drie vlaggenmasten en banieren van de N197. Deze maken de functie van het informatiecentrum duidelijk en duiden het centrum vanaf de toegangsweg duidelijk aan. Het centrum dient ook als vertrekpunt voor excursies door het gebied.

Het informatiecentrum bevordert de interactie tussen de bezoekers en de gastheren: provincie Noord-Holland, de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en Corus. Door de indeling, je loopt rond de U-vorm van de tafel, is er voldoende bewegingsruimte en het kan uiteraard tegen een stootje. Dit maakt het informatiecentrum N197 tot een aangename en aantrekkelijke ruimte waar al veel bezoekers en direct betrokkenen uit nieuwsgierigheid naartoe zijn gekomen.

N197 informatiecentrum

TdH Spatial Concepts

deze pagina delen