Bij vooruitgang moet je af en toe stilstaan. Om daarna weer sneller, beter, goedkoper of bijvoorbeeld groener vooruit te gaan. TdH Consult staat aan de basis van uw communicatiebeleid. Wij staan als adviseur samen met u stil bij uw doelstellingen en hoe u die verwezenlijkt. Met een doordachte communicatiestrategie en effectieve interne communicatie. Met een helder marketingcommunicatieplan, gedegen projectcommunicatie en verrassende reclamecampagnes. TdH Consult coacht in gesprekken en workshops. Dit doen wij pragmatisch aan de hand van een concrete vraag of een uitgevoerde communicatiescan. Wij adviseren ook over de organisatie en de kosten van communicatie. TdH Consult steekt tevens de handen uit de mouwen als het op het implementeren en uitvoeren van aanbevelingen aankomt.

Wat TDH Consult doet voor de professionalisering van uw communicatie!

TdH Consult adviseert over de formele en informele communicatie van uw organisatie. Wij werken van binnen naar buiten en doen dat samen met de sleutelfiguren in uw organisatie. Doelstellingen verhelderen, valkuilen in beeld brengen, belemmeringen wegnemen en vernieuwing mogelijk maken. Vanuit een gedeelde visie leggen onze communicatieadviseurs verbinding tussen de mensen, de cultuur en de structuur van uw organisatie. Wij ondersteunen bij verbetertrajecten en creatieve processen. Met teambuilding naar een betere samenwerking. Uw missie en motto inspirerend op papier. Of werken aan een beloftevol verhaal over uw merk voor medewerkers en klanten. TdH Consult ontwikkelt communicatieplannen en co├Ârdineert de totstandkoming van communicatieconcepten en communicatiecampagnes.

Bel voor een meeting met TdH Consult naar 072 5115114 en vraag naar Virginie Mercier, Matthijs Beentjes of Willem de Haas.

Projecten

Niet gevonden.

Item 1-0 van de 0

TdH Consult

deze pagina delen