De wereld verandert razendsnel en uw organisatie blijft natuurlijk niet achter. Hoe anderen uw organisatie, diensten en producten zien klopt vaak niet met de werkelijkheid. Die perceptie is beïnvloedbaar met uw visuele uitstraling. TdH Design vergroot de zichtbaarheid en de communicatiekracht van haar opdrachtgevers. Met actuele kennis van communicatiemiddelen en media adviseren wij organisaties bij vraagstukken over hun identiteit, positionering en profilering in de markt. Passend bij uw historie en kernwaarden vertalen wij uw ambities in herkenbaar en onderscheidend visueel ontwerp. Vanuit een heldere ontwerpfilosofie geeft TdH Design vorm en inhoud aan uw merk, diensten, producten, campagnes en huisstijl. Met aantrekkelijke uitingen waar uw organisatie trots op kan zijn en waar uw relaties en doelgroepen zich mee identificeren.

Wat TdH Design kan bijdragen aan het succes van uw organisatie!

Grafisch ontwerp brengt samenhang in de verschijningsvormen van uw organisatie. TdH Design werkt daarom topdown en ziet graag dat haar ontwerpen de tand des tijds doorstaan. Daarmee draagt design bij aan het succes van uw organisatie. Centraal in het ontwerp staat uw boodschap. Binnen de mogelijkheden van de uiting vinden wij oplossingen voor functionaliteit, zeggingskracht, ergonomie en esthetiek. TdH Design ontwerpt en produceert logo’s, characters, huisstijlen, websites, webshops, nieuwsbrieven, virals, app’s, animaties, advertenties, verkoopdocumentatie, mailings, magazines, jaarverslagen, posters, brochures, personeelsbladen, boeken, uitnodigingen, exposities, infocentra, illustraties, infographics, artist impressions, informatie-objecten, bewegwijzering, routekaarten, wagenparken, verpakkingen, displays, beursstands en aankleding van evenementen. Wij implementeren huisstijlen en voeren art-direction bij samenwerking met fotografen, stylisten, filmers, illustratoren en programmeurs.

Bel voor een meeting met TdH Design naar 072 5115114 en vraag naar Virginie Mercier, Matthijs Beentjes of Willem de Haas.

N201

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Opdracht: Tussen 2006 en 2011 heeft de provincie Noord-Holland gewerkt aan de N201, de provinciale weg tussen Aalsmeer en Uithoorn. TdH Design heeft de billboards langs de weg ontworpen waarop de werkzaamheden werden gecommuniceerd. TdH heeft gekozen voor de pay-off ‘De nieuwe N201. Weg van iedereen’, gecombineerd met foto’s van weggebruikers van de N201. Een positieve insteek voor een project waar weggebruikers vaak het negatieve van inzien. De campagne is voor iedereen herkenbaar, daar iedereen een gebruiker is van de N201.

N201

TdH Design

deze pagina delen