Spatial design (ruimtelijk ontwerp) kruist de grenzen van (landschaps)architectuur, interieurontwerp, kunst, grafisch ontwerp en productontwerp. Op dit raakvlak van disciplines bedenkt TdH Spatial Concepts oplossingen en formules voor ruimtelijke omgevingen waar mensen geïnformeerd, vermaakt en verleid moeten worden. Plekken waar mensen zich prettig voelen, zich goed kunnen oriënteren en in beweging komen. Waar communicatie mogelijk is en bereidheid ontstaat om informatie op te nemen, om te genieten en om te kopen. Op straat en op het plein. In parkeergarages, passages, winkels en kantoren. In stations en stadions. In (pret)parken, musea, recreatiegebieden en natuur. De spontane of gezochte ontmoeting tussen ruimte en mensen kent haar eigen wetten en regels. TdH Spatial Concepts voelt zich thuis in dit speelveld!

Wat TdH Spatial Concepts kan betekenen voor uw ruimtelijke inrichting!

Goed gastheerschap betekent dat u kunt inspelen op de behoeften van uw bezoekers. Als beheerder in de openbare ruimte. Als verantwoordelijke voor een winkelcentrum of informatiecentrum. Als organisator van een beurs of expositie. TdH Spatial Concepts kent de menselijke maat en gedragingen. De routines van mensen onderweg. De honger naar informatie van mensen die ergens voor het eerst zijn. De gevonden tijd in publieks- en verblijfsruimtes. Wij willen dat uw bezoekers zich welkom voelen in de juiste ambiance. Dat uw klanten snappen waar ze zijn en wat er van hen verwacht wordt. Dat zij beschikken over actuele informatie. En dat uw boodschap en merk worden uitgedragen. TdH Spatial Concepts ontwerpt en realiseert inrichting, routing, aankleding, objecten, infosystemen en (interactieve) installaties.

Bel voor een meeting met TdH Spatial Concepts naar 072 5115114 en vraag naar Virginie Mercier, Matthijs Beentjes of Willem de Haas.

Amstelmeer informatievoorzieningen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Opdracht: Bedenken en ontwerpen van informatie-objecten in het natuurgebied Amstelmeer. Met ‘rondje Amstelmeer’ is informatie verwerkt op typisch Noord-Hollandse hekwerken. De objecten passen bij het landschap. De panelen hebben de vorm van bijvoorbeeld een vogel- of rietsilhouet. Want ook daar staat Amstelmeer om bekend; het is een vogel- en waterrijk gebied.

Rondje Amstelmeer

Gelegen aan de westkant van Wieringen is het Amstelmeer een bijzonder flora-, fauna- en recreatiegebied. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft TdH een huisstijl en promotionele routekaart ontwikkeld en informatieborden en -hekken ontworpen die in het gebied zijn geplaatst.

Amstelmeer is een natuurgebied met een bijzondere geschiedenis. Het is ontstaan door de aanleg van de Amsteldiepdijk. De aanleg in 1924 van deze 2,5 kilometer lange dijk tussen Noord-Holland en het vroegere eiland Wieringen was de eerste stap tot de afsluiting van de Zuiderzee. Het Amstelmeer vormt nu een zoetwaterbuffer voor onder andere de landbouw in de Wieringermeer. Het meer is een belangrijk knooppunt van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur: een lang lint van natuurgebieden waar dieren en planten zich kunnen voortbewegen en voortplanten. Met moeraseilandjes en natuurvriendelijke oevers is het Amstelmeer zo ingericht dat het veiliger is en meer plezier biedt aan mens en dier.

Tussen 2000 en 2008 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met medewerking van Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer, in en rond het Amstelmeer gewerkt aan sterkere dijken, natuurontwikkeling, schoner water, extra ruimte voor berging van water en betere recreatiemogelijkheden.

Verspreid door het gebied zijn informatiepunten- en hekken geplaatst, deze zijn door TdH ontworpen. Met behulp van de routekaart en deze informatielocaties is het ‘Rondje Amstelmeer’ een ideaal gebied om uit te waaien en van de natuur te genieten.

De rol van TdH richtte zich niet alleen op de ontwikkeling van de informatiepanelen en de kaart. Ook was TdH verantwoordelijk voor het logo van ‘Rondje Amstelmeer’, waarmee deze term direct is verbonden aan de recreatieve functie van het gebied. Het logo is speels van opzet en herbergt de kenmerken van Rondje Amstelmeer: recreatie (wandelschoen), fauna (vis) en flora (rietland).

De kaart splitst zich op in twee delen: een plattegrond en een informatief gedeelte. Om beide onderdelen op de kaart te plaatsen, is gekozen voor een handzame vouwkaart. De plattegrond, mét legenda en beelden van het Amstelmeer, is overzichtelijk en geeft duidelijk aan waar zich wat bevindt. Denk hierbij aan verkeerswegen, fietswegen, uitkijkpunten, eetgelegenheden, recreatieterreinen, informatiepanelen en dergelijke.

De andere kant van de kaart geeft meer achtergrondinformatie over het Amstelmeer. De diverse gebieden van het Amstelmeer worden kort belicht, zoals De Haukes, Ulkesluis en Amsteldijk. En ook de meest opvallende gebruikers van het gebied worden beschreven, zoals de grauwe gans en de driedoornige stekelbaars. De kaart is huis-aan-huis verspreid onder 11.000 huishoudens in de omgeving van het Amstelmeer.

In het gebied zelf zijn in opdracht van HHNK hekken en informatieborden geplaatst. Op de hekken heeft TdH informatiepanelen ontworpen, zodat recreanten meer te weten kunnen komen over de locatie waar ze zich bevinden en de omgeving die ze zien. De informatie sluit aan op de informatie die op de kaart staat en is voor iedereen te begrijpen.

De panelen zijn gemaakt van aluminium en hebben vormen gekregen van dieren die in het gebied leven, zoals de rietzanger. De kaart en informatieborden en -hekken maken 'Rondje Amstelmeer' zeer zeker de moeite waard!


.

Amstelmeer informatievoorzieningen

TdH Spatial Concepts

deze pagina delen